Håndverk er tradisjon
Porsgrunn Håndverks- og Industriforening ble stiftet i 1847.
Foreningen har i dag litt over 100 medlemmer som representerer mange faggrupper
innen industri og håndverk.

Stacks Image 3504
Dannelse av Porsgrunn Håndverk-og Industriforening
I året 1845 hendte det dog noe. En rekke av byens og distriktets håndverkere kom sammen og besluttet å danne  «Et selskap af Haandværkere, Kunstnere  og Fabrikanter». (bilde av stiftelsesdokument) 
I 1885 ble det blåst nytt liv i foreningen til en helt annerledes drift enn den var i de første årene. Det skjedde 25. februar 1885, da man hadde et møte for dannelsen av  håndverkerforeningen for Porsgrunn og omegn. Med dette møte fikk foreningen sin nåværende form som er endret relativt lite gjennom årene.
Formål; «å fremme håndverkets- og industriens faglige utvikling, og ivareta disse næringers og deres utøveres interesser.  
Medlemmer;
    «selvstendige næringsdrivende innen industri og håndverksfag, og innen forskjellige bransjer og yrker med felles næringsinteresser. 
Stacks Image 23
Håndverket har fulgt mennesket i hele dets historie.
Faktisk er smedyrket den første profesjon som nevnes i Bibelen. Fremdeles er det gode håndverk høyt aktet og æret.
Gjennom tidene ble håndverkene samlet i laug. Da det gamle laugsvesenet ble opphevet for mer enn 150 år siden, organiserte håndverkerne seg i foreninger. mange håndverk ble etterhvert industrielle, men nye behov skapte også nye fag.
12. januar 1847 ble Porsgrunn Håndverk- og Industriforening stiftet.
Så sentralt som håndverket og småindustrien har stått i Grenland, vil fagenes historie også være en del av distriktets historie.