Håndverkere i Porsgrunn
fra 1847 - 1885
Håndverkere har vi hatt i uminnelige tider. Dyktige har de også vært - like flinke som dagens.
Slike har vi også hatt i Porsgrunn.

Stacks Image 3492
Det forstår vi når vi ser rundt oss: Vakre hus og kirker. Før ca. 1760 var det bare medlemmer av laugene i Skien som kunne drive handverk. Vi kjenner da heller ikke til noen laug her i byen.

Vi skal ikke gå i detalje om dette, men vi vil gjerne fremheve urmaker Jens Aalborg fra denne tiden. Han bodde i Porsgrunn i førti år, fra 1748 til 1788. På denne tiden bygget familien Aall opp sin formue i Porsgrunn. For enten Nicolai Benjamin eller hans sønn Niels Aal laget han et praktfullt ur med metallskive. Denne gedigne håndverksarbeidet befinner seg nå hos Aall-familien på Ulefoss.
En annen vi vil fremheve, er mestersmed Hans Christian Arweschoug som levet fra 1708 til 1783. Når man ser på spiret på Østre Porsgrunn kirke, vil man uvergelig måtte beundre det fine ornamentet. Arkitekt Wilhelm Swensen skriver om dette:
«Det er vel ikke for meget sagt ar Østre Porsgrunn kirke har et av de vakreste tårn som landets kirkebygninger kan fremvise, et linjespill så dristig og harmonisk at det alltid må vekke beundring og glede, men tårnavslutningen, spiret, blir likevel det vakreste. Man har nok rike smiarbeider ellers i landet, men et så rikt, harmonisk tårnspir vil man sjelden se. Som det letteste løvverk slynger jernet seg om stammen, de fint formede blad danner rike ornamenter, som veksler etter som en ser det fra den ene eller den andre side, så det hele virker levende».
Mestersmed Hans Christian har satt mange merker etter seg, ikke minst en rekke låser som ikke står tilbake for noen av våre moderne låskonstruksjoner. Disse fremragende håndverkere, eller skal vi si kunstnere, har hatt mange etterfølgere, og tradisjonen lever den dag i dag. Men det hele sprang ut fra laugene. Hva var så et laug? La oss se litt nærmere på det.
Laugsvesenet oppsto i Middelalderen. Nå er jo det et ganske romslig begrep; vi snakker om en periode som strekker seg fra Romerrikets fall til renessansen.

Og når påvirkningen fra renessansen nådde de ulike land, er jo også rimelig variabelt. Men vi kan vel stort sett anta at de første spor av et laugsvesen kan følges helt tilbake til meget tidlig middelalder. Det skal vi komme tilbake til senere, men man mener at laugsvesenet fikk sin sterke stilling da de sterke bysamfunnene i Italia og etterhvert også ellers i Europa, vokste frem.

I vår tid, men antitrustlover og forbud mot prisavtaler, er det lett å forestille seg at laugene oppsto for at håndverkerne skulle kunne gjøre avtaler for å holde prisene oppe. Men da kjenner vi ikke middelaldermennesket og tiden godt nok. Menneskene var sterkt religiøse og hadde en betydelig ansvarsfølelse. Lauget oppsto også for å beskytte kunden mot fuskere i fagene. Når man brukte av surt oppsparte midler, skulle produktet man kjøpte være garantert av en mester. Man var ikke fjernt fra folkevandringstidene, da mye slett og kulturløst handverk, basert på ren nødvendighetshusflid spredde seg.